• slide-1.jpg
  • slide-2.jpg
  • slide-3.jpg
  • slide-4.jpg

Îngrijirea copiilor bolnavi de cancer din regiunea Galaţi. Studiu de fezabilitate și dezvoltare pentru construirea unui centru de îngrijire medicală la Spitalul Municipal de Pediatrie „Sf. Ioan” - Galaţi și la Facultatea de Medicină și Farmacie a Universității „Dunărea de Jos”- Galaţi

În contextul initiativei de promovare economică Galați2020, în zilele 2-3 Iunie 2014 a avut loc în Galați un workshop. Printre participanți s-au numărat reprezentanți ai Bisericii Ortodoxe Române, ai administrației publice și ai mediului de afaceri. Workshop-ul a fost împărțit în două secțiuni, pe de o parte, conținând discursuri legate de programele de finanțare ale UE, Strategia UE pentru Regiunea Dunării și viitoarele proiecte, iar pe de altă parte, conținând etape ale atelierelor de lucru desfășurate pe sectoare de activitate: agricultură, turism, învățare pe tot parcursul vieții, logistică, eficiența energiei și construcții.

Scopul acestor ateliere de lucru a fost acela de a sprijini dialogul între responsabilii sectoarelor de activitate alese. În aceste grupuri de lucru au fost analizate diferite sisteme de piață și actorii fiecărui sistem.  Mai mult decât atât, au fost discutate și documentate problemele și posibile soluții identificate în fiecare sector. Grupurile de lucru au fost moderate de către Dl Rolf Ackermann de la Departamentul de Training Avansat al Ministerului Culturii, Tineretului și Sporturilor din landul Baden-Württemberg, de către domnul Jürgen Raizner, conducător al Institutului Steinbeis Centrul Dunării/Centru de Competențe, Hans Füller, fost conducător al Wirtschaftsgilde (organizație al cărei domeniu de activitate este etica în afaceri) și Rainer Bausch, fost director al Biroului Agricol din Herrenberg.

Atât participanții, cât și Fairventures Worldwide s-au declarat mulțumiți de rezultatele workshop-ului. Drept urmare, au fost elaborate analize explicite ale sectoarelor și a fost dezvoltat conceptual un prim proiect în sectorul agricol. Pentru celelalte sectoare au fost identificate soluții promițătoare și au fost numiți responsabili pentru fiecare sector. De asemenea a fost desemnat un coordonator al proiectului.

Responsabilii pentru fiecare sector îl vor sprijini pe coordonatorul proiectului pentru a se asigura că soluțiile identificate vor fi aplicate. Coordonatorul are rolul de reprezentare a Fairventures Worldwide în Galați și acela de a găsi oportunități de finanțare prin programele de finanțare europeană.

Fairventures Worldwide va sprijini coordonatorul cu expertiza sa și va continua să lucreze la concretizarea și implementarea proiectelor împreună cu ceilalți membri ai comitetului de conducere din Germania.

Fairventures mulțumește Bisericii Ortodoxe Române și Universităților Dunărea de Jos și Danubius pentru sprijinul acordat în activitățile de planificare și implementare a workshop-ului și atragerea participanților.

Mulțumiri speciale se acordă Episcopilor Evanghelici Lutherani regionali din Württemberg , Dr. Renz, Prof. Dr. Maier și Episcopului regional din Württemberg, Dr. h. c. July, ale căror donații au făcut acest eveniment posibil, în primul rând.

“Noi sperăm că acești copii să aibă o șansă de  diagnostic și tratament  ca și în Europa de Vest.”

Faze ale proiectului

20 iulie 2016 după-amiază
Atelier de lucru pentru demararea proiectului Partea 2


19 iulie 2016 după-amiază
Atelier de lucru pentru demararea proiectului Partea 1


19 iulie 2016 dimineață
Prezentarea proiectului la Galați


22 martie 2016
Invitația ministrului de stat Peter Friedrich, Ministrul de afaceri federale europene și internaționale din Baden-Württemberg


Vezi toate etapele