• slide-1.jpg
  • slide-2.jpg
  • slide-3.jpg
  • slide-4.jpg

Îngrijirea copiilor bolnavi de cancer din regiunea Galaţi. Studiu de fezabilitate și dezvoltare pentru construirea unui centru de îngrijire medicală la Spitalul Municipal de Pediatrie „Sf. Ioan” - Galaţi și la Facultatea de Medicină și Farmacie a Universității „Dunărea de Jos”- Galaţi

Pe 6 mai 2015, a fost lansat „FairCare – din suflet pentru suflete”, primul proiect din cadrul inițiativei "Galati 2020". Evenimentul a avut loc pe data de 6 mai 2015, în sala de conferințe a Așezământului Social – Filantropic "Sf. Vasile cel Mare" la care au participat reprezentanți ai instituțiilor publice (Camera de Comerţ, Primăria şi asociații non-profit din Galaţi), ai centrelor social-filantropice ale Arhiepiscopiei Dunării de Jos, ai centrelor medicale care desfășoară muncă socială în sprijinul persoanelor în vârstă, precum și ai altor părți interesate în derularea proiectului.

Proiectul este implementat  de către Arhiepiscopia Dunării de Jos prin Centrul de Formare, Informare și Suport Comunitar „Galați 2020”, în cooperare cu AIDRom (Asociația Ecumenică a Bisericilor din România) și finanțat de Ministerul Culturii, Tineretului și Sportului Baden-Württemberg, Germania și Diakonia Württemberg.

"FairCare - din suflet pentru suflete - informarea, formarea și calificarea femeilor în domeniul serviciilor de asistență domestică și îngrijiri paliative" este un proiect pilot al cărui scop este cel de a promova egalitatea de șanse și de a facilita accesul pe piața forței de muncă pentru mai mult de 30 de femei aparținând grupurilor vulnerabile din regiunea Galați - Brăila. Femeile vor dobândi abilități de dezvoltare personală, de competențe antreprenoriale și calificare în domeniul serviciilor de îngrijire bătrâni la domiciliu prin programe de formare, în funcție de nevoile pieței locale de forță de muncă. Noutatea acestui proiect constă în faptul că furnizarea cursurilor  se bazează pe cunoștințele și modelele de bune practici din Germania.

Vrem  să oferim femeilor din comunitatea locală oportunitatea de a deveni independente și / sau de a lucra împreună în scopul de a-și înființa propriile firme în domeniul îngrijirii la domiciliu pentru vârstnici. Măsura are ca scop creșterea ocupării forței de muncă de muncă locale.

In cadrul evenimentului de lansare a fost conturată inițiativa de a crea o rețea de centre sociale și  lucrători sociali, întrucât aceste servicii sunt deja oferite de unele centre de bătrâni, fără a-i cunoaște și pe ceilalți furnizori de servicii similare.

“Noi sperăm că acești copii să aibă o șansă de  diagnostic și tratament  ca și în Europa de Vest.”

Faze ale proiectului

20 iulie 2016 după-amiază
Atelier de lucru pentru demararea proiectului Partea 2


19 iulie 2016 după-amiază
Atelier de lucru pentru demararea proiectului Partea 1


19 iulie 2016 dimineață
Prezentarea proiectului la Galați


22 martie 2016
Invitația ministrului de stat Peter Friedrich, Ministrul de afaceri federale europene și internaționale din Baden-Württemberg


Vezi toate etapele